Wizyt: 30919

Quick-Mix

Zaprawy i spoiny do murowania klinkieru V.O.R. i FM

Telefon 071 392 72 15 (lub 20)
Faks 071 392 72 24 (lub 23)
E-mail info@quick-mix.pl

Adres Brzegowa 73 , 57-100 Strzelin

Dlaczego warto stosować gotowe zaprawy do murowania klinkieru V.O.R.quick-mix    Eliminujemy konieczność czasochłonnego i kosztownego mieszania z piaskiem i cementem na budowie.Niewielka ilość wymaganej wody zarobowej znacząco zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów.Dzięki murowaniu i spoinowaniu w jednym cyklu roboczym zbędne staje się późniejsze wypełnianie spoin. Pozwala to na zmniejszenie kosztów robocizny i utrzymania... Czytaj dalej
Dlaczego warto stosować gotowe zaprawy do murowania klinkieru V.O.R.quick-mix
 
 
 
 • Eliminujemy konieczność czasochłonnego i kosztownego mieszania z piaskiem i cementem na budowie.
 • Niewielka ilość wymaganej wody zarobowej znacząco zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów.
 • Dzięki murowaniu i spoinowaniu w jednym cyklu roboczym zbędne staje się późniejsze wypełnianie spoin. Pozwala to na zmniejszenie kosztów robocizny i utrzymania rusztowań.
 • Odpowiednio dobra zdolność zatrzymania wody utrzymuje plastyczność zaprawy, to znaczy, poddaje się ona łatwo i szybko obróbce.
 • Pełnospoinowe murowanie gwarantuje uzyskanie spoiny odpornej na gwałtowny deszcz i inne niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Duża przyczepność pomiędzy zaprawą a cegłą czyni spoinę trwałą, co zapobiega w przyszłości kosztownym naprawom.
 • Dzięki dobraniu rodzaju zaprawy do stopnia nasiąkliwości cegły, eliminujemy konieczność wstępnego zwilżania mocno nasiąkliwych cegieł.
 • Dzięki dobrej spójności zaprawy jej nadmiar nie odrywa się od cegieł. Pozwala to na zmniejszenie zużycia zaprawy podczas murowania ściany osłonowej, zabezpiecza szczelinę wentylacyjną przed zapychaniem spływającą zaprawą. Nie obsypująca
 • się po licu cegły zaprawa eliminuje konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na czyszczenie klinkieru.
 • Specjalnie wyselekcjonowane mieszanki spoiw i kruszyw zapewniają wysoką wytrzymałość na ściskanie.
 • Wydajność 30 kg zaprawy murarskiej V.O.R. daje po zmieszaniu odpowiednio do danej obróbki ok. 19 l mokrej zaprawy MG IIa. W efekcie otrzymujemy optymalne zużycie zaprawy: ok 43-53 kg/m2 przy tradycyjnym formacie cegły.
 • Zaprawy z trasem Tubag nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Są bardzo odporne na agresywny wpływ środowiska. Są niezwykle trwałe, cechują się znikomym naprężeniem. Tras Tubag wiąże wolne wapno (wodorotlenek wapniowy) w zaprawie oraz silnie zagęszcza jej strukturę, zmniejszając kapilarny transport wody zarobowej w kierunku lica muru. W ten sposób usuwana jest główna przyczyna powstawania wyługowań.

 


 

Zaprawa murarska V.O.R. VK Plus T – dostępna tylko z trasem Tubag

Zastosowanie: do murowania cegieł klinkierowych, cegieł ręcznie formowanych, wapienno- piaskowych, ekstremalnie nasiąkliwych (powyżej 10%) oraz cegieł silnie podgrzanych promieniami słonecznymi. Murowanie tradycyjną zaprawą spowoduje natychmiastowe wchłonięcie wody zarobowej przez cegłę i w efekcie „odparzanie” spoiny. Spoina będzie się „kruszyć” grożąc zawaleniem konstrukcji, a całość będzie silnie narażona na przesiąkanie wody deszczowej.

Specjalnie opracowana formuła zaprawy VK PLUS gwarantuje wysoką przyczepność zaprawy do cegły, odporność na gwałtowne opady oraz brak wysychania czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegłą nawet bez uprzedniego zwilżania cegieł.


 

Zaprawa murarska V.O.R. VK 01 – dostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag

Zastosowanie: do murowania cegieł klinkierowych, ręcznie formowanych i okładzinowych o dużej nasiąkliwości (8%-10%).Murowanie tradycyjną zaprawą powoduje natychmiastowe wchłanianie wody zarobowej przez cegłę (tzw. „efekt bibuły”), czego efektem jest słaba lub brak przyczepności zaprawy do cegły. W następstwie otrzymujemy spoinę o małej wytrzymałości, narażoną na uszkodzenia mechaniczne i penetrację wody deszczowej.

Opracowana specjalnie dla tego rodzaju cegieł zaprawa VK 01 gwarantuje dobrą przyczepność zaprawy do cegły, a w efekcie tego szczelną i wytrzymałą spoinę. 


 

Zaprawa murarska V.O.R. VM 01 – dostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag

Zastosowanie: do murowania cegieł klinkierowych i okładzinowych o średniej nasiąkliwości(3%-8%)Murowanie zwykłą zaprawą powoduje powolne wchłanianie wody zarobowej przez cegłę, w efekcie czego powstaje spoina narażona na działanie opadów atmosferycznych.

Zaprawy VM 01 posiadają specyficzną zdolność zatrzymywania wody zarobowej w dojrzewającej zaprawie, zapewniając lekką i ciągłą obróbkę, a w efekcie trwałą i estetyczną spoinę. 


 

Zaprawa murarska V.O.R. VZ 01 T – dostępna tylko z trasem Tubag

Zastosowanie: do murowania cegieł klinkierowych o małej nasiąkliwości (5%)

Murowanie tradycyjną zaprawą powoduje, że woda zarobowa nie jest wchłaniana przez cegłę, w efekcie czego cegły „pływają” przy układaniu. Następstwem tego jest powstanie spękań spoiny, przez które woda deszczowa będzie przedostawać się w głąb konstrukcji.

Specjalnie dobrane uziarnienie i mieszanka spoiw zaprawy VZ 01 zapobiega „pływaniu” cegieł, a zawartość wilgoci w fasadzie regulowana jest poprzez otwarte dyfuzyjnie spoiny. 


 

Zaprawa do spoin FM – dostępna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem Tubag

Zastosowanie: zaprawa do fugowania cegieł i płytek klinkierowych, okładzin kamiennych i nieszkliwionych płytek ceramicznych.Fuga o bardzo dużej przyczepności do krawędzi cegły/płytki. Tworzy mocną i szczelną spoinę przy wysokiej paroprzepuszczalności muru. Łatwa w obróbce. Mrozoodporna, do wnętrz i na zewnątrz. 

Zaprawy i spoiny do murowania klinkieru V.O.R. i FM

Pobierz cenniki

Zwiń